Announcement

Back

ประกาศราคากลาง

งานก่อสร้าง

เช่ารถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถ สศส.เชียงใหม่

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 150,000.00 บาท 20 พ.ค. 2567 146,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 20 พ.ค. 2567 Apiwich S.