Announcement

Back

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ซื้ออุปกรณ์โต๊ะ-เก้าอี้ และตู้เก็บของสำหรับพนักงานใหม่

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 229,000.00 บาท 7 พ.ย. 2556 228,947.47 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก