Announcement

Back

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างติดตั้งรื้อถอนโคมไฟ และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับนิทรรศการอะไรอยู่ในเส้น

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 350,000.00 บาท 5 พ.ย. 2556 283,193.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก