Procurement Invitation

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
25 เม.ย. 2567 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ (Academic Program) ภาคเหนือ (เลขที่โครงการ 67049165827) 1,000,000.00
25 เม.ย. 2567 ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดลำปาง (เลขที่โครงการ 67049122288) 1,200,000.00
25 เม.ย. 2567 ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ (Upper Floor Project) (เลขที่โครงการ 67049181780) 1,200,000.00
25 เม.ย. 2567 ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดทำนิทรรศการสกลนครเมืองครามโลก (เลขที่โครงการ 67049175933) 1,000,000.00
25 เม.ย. 2567 ประกวดราคาจ้างบริหารกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์สั้นเพื่อบ่มเพาะบุคลากรรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ภายใต้เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2567 (เลขทีโครงการ 67049126164) 2,200,000.00
22 เม.ย. 2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เลขที่โครงการ 67049127304) 630,000.00
10 เม.ย. 2567 ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการกิจกรรมการบรรยายและการบ่มเพาะเชิงลึก เพื่อการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมแอนิเมชัน เพื่อการส่งออกคอนเทนต์ไปยังตลาดต่างประเทศ (เลขที่โครงการ 67039576962) 5,000,000.00
3 เม.ย. 2567 ประกาศจ้างที่ปรึกษาประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ 67039425359) 1,300,000.00
25 มี.ค. 2567 ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการงานพัฒนาระบบและการแสดงผลฐานข้อมูลเมืองและย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปี 2567 (เลขที่โครงการ 67039272319) 1,000,000.00
22 มี.ค. 2567 ประกวดราคาจ้างออกแบบ ตกแต่งบรรยากาศ และต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์กังสดาล สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2024 (เลขที่โครงการ 67039217842) 2,000,000.00