News Update

ข่าวประชาสัมพันธ์

27.07.2564

ในหลวงทรงช่วยอาณาราษฎร ต้านภัยโควิด

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

14.06.2564

DITP เยี่ยมชมงาน Bangkok Design Week 2021

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เยี่ยมชม DESIGN EXCELLENCE AWARD (DEMARK) ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564

03.06.2564

พระราชกรณียกิจเพื่อบรรเทาทุกข์โควิด-19

ประมวลภาพและเนื้อหาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี

03.05.2564

สศส. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และพานพุ่ม เนื่องในวันฉัตรมงคล

รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

16.04.2564

ประกาศปิดให้บริการ TCDC กรุงเทพฯ TCDC เชียงใหม่ TCDC ขอนแก่น และ AIS D.C. เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 17 - 30 เมษายน 2564

มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19 และให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (WFH) อย่างเต็มรูปแบบ

13.04.2564

ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

TCDC กรุงเทพฯ ปิดพื้นที่ให้บริการชั่วคราวในวันที่ 16-18 เมษายน 2564 และพื้นที่สำนักงานวันที่ 16 เมษายน 2564