News Update

ข่าวประชาสัมพันธ์

27.04.2563

การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

CEA กำหนดช่องทางหลักในการให้บริการด้านความคิดสร้างสรรค์แก่สาธารณชน ระหว่างสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ผ่านช่องทางระบบออนไลน์และอิเล็กทรอนิกส์

20.04.2563

การติดต่องานกับ CEA ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายชื่อติดต่อผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของส่วนงานภายใน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

30.03.2563

CEA VACCINE : ร่วมสร้างสรรค์ ...ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย

CEA ดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระให้เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มเพื่อการฟื้นตัวและป้องกันในระยะยาว

22.03.2563

TCDC ปิดให้บริการชั่วคราว ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา

ปิดให้บริการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

19.03.2563

CEA เปิดศูนย์ TCDC ขอนแก่น ใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์กระตุ้นพลังท้องถิ่นอีสาน

CEA ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ภาคอีสาน โดยทำพิธีเปิดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบที่จังหวัดขอนแก่น หรือ TCDC ขอนแก่น อย่างเป็นทางการ

10.03.2563

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาสงขลา

TCDC สาขาสงขลา อาคารสถานีดับเพลิงหลังเก่า ถนนสงขลาบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีกำหนดเปิดบริการปี 2565

05.03.2563

TCDC ขอนแก่น เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

TCDC ขอนแก่น จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มีนาคม 2563

18.02.2563

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนา (LANNA Creative Corridor: LCC)

CEA จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนา (LANNA Creative Corridor) หรือระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC)