Research & Report

Trend 2024: REMADE ANEW สำรวจแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาคธุรกิจสร้างสรรค์

สารพันปัญหาเก่า ผสานเข้ากับปัญหาใหม่ ตั้งแต่ในระดับปัจเจกไปจนถึงระดับนานาชาติ ส่งผลให้ปี 2024 ที่กำลังจะถึงนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายมากกว่าที่ใครจะคาดคิด

กระนั้น พายุของความวุ่นวายลูกแล้วลูกเล่ากลับตกตะกอนมาสู่บทเรียนบทใหม่ ที่ว่าด้วยการโอบรับทุกความรู้สึกทั้งดีร้ายให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเติบโตที่สมบูรณ์ของชีวิต ในขณะเดียวกันก็ยิ่งย้ำชัดให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ทุกสรรพสิ่งต่างเชื่อมโยงและมีผลกระทบต่อกัน และต้องพึ่งพากันเพื่อความอยู่รอดต่อไป

เพื่อเตรียมรับมือกับปี 2024 ที่แสนท้าทายนี้ Creative Thailand ภูมิใจนำเสนอหนังสืออีบุ๊ก “Trend 2024: REMADE ANEW” ที่รวบรวมบทวิเคราะห์เจาะลึก เกาะติดทุกแนวโน้มและความเคลื่อนไหวที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาคธุรกิจสร้างสรรค์ นำเสนอผ่าน 4 มิติสำคัญ ได้แก่  ผู้คน (Population) สังคมและวัฒนธรรม (Social & Culture) นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technology) รวมถึงนิเวศและสิ่งแวดล้อม (Environment) พร้อมด้วยเรื่องราวอีกมากมาย เช่น เจเนอเรชัน สีแห่งปี และบทความพิเศษสรุป 9 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ประกอบด้วยสัญญาณการเปลี่ยนแปลง ข้อแนะนำสำหรับธุรกิจ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากทั้งประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

ดาวน์โหลด PDF