Research & Report

Generative AI ผู้ช่วยคนใหม่ในยุคแห่งอนาคตสำหรับนักสร้างสรรค์

Generative AI หรือปัญญาประดิษฐ์ประเภทหนึ่งที่ใช้อัลกอรึทึมในการเรียนรู้ชุดข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ ๆ ที่คล้ายคลึงกันแต่แตกต่างจากข้อมูลต้นฉบับ เช่น รูปภาพ เพลง ข้อความ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ๆ เป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดย Generative AI ได้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับนักสร้างสรรค์และนักออกแบบในแวดวงอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งช่วยพัฒนาแนวคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ที่เป็นไปอย่างอัตโนมัติ จึงช่วยประหยัดเวลาและเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น สิ่งสำคัญคือผู้ใช้จะต้องมีความเข้าใจในขั้นตอนทำงานของเทคโนโลยี และการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในกระบวนการออกแบบได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งต้องไม่ลืมพิจารณาถึงข้อจำกัดและความท้าทายของ Generative AI โดยเฉพาะข้อกังวลด้านจริยธรรมและทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่อาจยังไม่สามารถแทนที่สัญชาตญาณและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้

รายงาน “Generative AI for Creators” ฉบับนี้ เริ่มต้นที่การทำความเข้าใจการทำงานของ Generative AI พร้อมอธิบายถึงประโยชน์ที่นักสร้างสรรค์และนักออกแบบจะได้รับจากการใช้งาน Generative AI ก่อนจะพิจารณาถึงข้อจำกัด ข้อท้าทาย และอนาคตของ Generative AI และปิดท้ายด้วยตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 16 ประเภท ได้แก่ 1. ดนตรี (Music) 2. ภาพยนตร์ (Film) 3. ทัศนศิลป์ (Visual Art) 4. ศิลปะการแสดง (Performing Art) 5. เนื้อหา (Content) 6. การแพร่ภาพและกระจายเสียง (Broadcasting) 7. การพิมพ์ (Publishing) 8. การโฆษณา (Advertising) 9. การออกแบบ (Design) 10. เกม (Game) 11. สถาปัตยกรรม (Architecture) 12. แฟชั่น (Fashion) 13. งานฝีมือและหัตถกรรม (Craft) 14. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 15. อาหาร (Food) และ 16. การดูแลสุขภาพ (Health and Wellness)

หากคุณเป็นนักสร้างสรรค์หรือนักออกแบบที่กำลังมองหาวิธีใหม่ ๆ ในการยกระดับความสามารถในการทำงาน ต้องการปลดล็อกจินตนาการให้ก้าวไกล หรือเปิดประตูบานใหม่สู่การสร้างสรรค์ผลงานอันไร้ขอบเขต รายงาน "Generative AI for Creators" ฉบับนี้คือแหล่งข้อมูลที่ไม่ควรพลาด และอาจเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญในการเติมเต็มศักยภาพผลงานสร้างสรรค์ด้วยวิธีที่ทันสมัยและน่าสนใจ พร้อมผลักดันสาขาอาชีพของคุณให้เติบโตยิ่งขึ้น  

ดาวน์โหลด PDF

ร่วมทําแบบสอบถามทักษะความรู้ที่ได้รับจากรายงาน Generative AI for Creators Report ผู้ช่วยคนใหม่ในยุคแห่งอนาคตสำหรับนักสร้างสรรค์ เพื่อใช้อ้างอิงสําหรับการจัดทํารายงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในฉบับถัดไป

https://docs.google.com/forms