Creative Districts Project - Physical

Physical

SONGKHLA (OLDTOWN) CREATIVE DISTRICT

SONGKHLA (OLDTOWN) CREATIVE DISTRICT
สงขลาสร้างสรรค์ ดูแลให้แลดี

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เปิดโครงการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา ภายใต้ชื่องาน “Songkhla (Oldtown) Creative District: สงขลาสร้างสรรค์ ดูแลให้แลดี” เพื่อผลักดันย่านเมืองเก่าสงขลาให้พัฒนาเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบ และเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ๆ ทั้งในจังหวัดสงขลาและภูมิภาคใต้ โดยประกอบไปด้วยนิทรรศการ 2 ส่วน ได้แก่


นิทรรศการ From Concept to Construction 
11 กันยายน - 13 ธันวาคม 2563

การจัดแสดงผลงานประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา ที่จะจัดตั้งขึ้น ณ สถานีดับเพลิง ถนนสายบุรี เพื่อบอกเล่าถึงแนวคิด รูปแบบ และรายละเอียดของตัวอาคารที่จะเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแห่งใหม่ในย่านเมืองเก่าสงขลา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภูมิภาคใต้

นิทรรศการเพื่อบอกเล่าแนวคิด รูปแบบ และรายละเอียดของตัวอาคาร ที่ถอดทุกส่วนกระบวนการงานออกแบบ ทั้งการนำเสนอถึงการหยิบยกเอาเรื่องราวสำคัญของย่านเมืองเก่าสงขลามากลั่นเป็นแนวความคิด หรือการนำเอาสินทรัพย์หลักของเมืองมาใช้ในกระบวนการออกแบบ ซึ่งสามารถจัดได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสร้างสรรค์จากอากาศและพืชพรรณ กลุ่มคิดจากสัณฐานบ้านและอาคารถิ่น กลุ่มเมื่อความหลากหลายกลายเป็นต้นทุน กลุ่มว่าด้วย “ลาน” คือพื้นฐานของชุมชน  และกลุ่มตีโจทย์ด้วยทักษะเชิงช่างรวมทั้งวัสดุถิ่น ทำให้เราได้เข้าใจแนวความคิด...ก่อนจะมาเป็นอาคารสถาปัตยกรรมหลังนี้ 

จาก 25 แนวคิดของผู้ออกแบบ ทำให้นิทรรศการนี้ไม่ต่างจากการชวนผู้ชมย้อนทบทวนถึงสินทรัพย์ ศักยภาพของพื้นที่ผ่านผลงานสถาปนิกและสตูดิโอนักออกแบบที่มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบช่วยถ่ายทอดภาพร่างนามธรรมจนพัฒนาสู่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์ ก่อนขยายผลด้วยการลงมือก่อสร้างจริงเป็นที่ทำการในส่วนภูมิภาคสาขาที่ 3 ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สมาชิกและเพื่อนบ้านใหม่ของชาวสงขลาที่จะพบกันในปี พ.ศ. 2565 

นิทรรศการ Portrait of Songkhla: ครอบครัวเมืองเก่าสงขลา 2563
11 - 27 กันยายน 2563

ย่านเมืองเก่าสงขลา หรือ สงขลา-บ่อย่าง เป็นย่านที่มีความสำคัญต่อจังหวัด และมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน ด้วยสภาพภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยสองทะเล พื้นที่แห่งนี้จึงโด่งดังในฐานะเมืองท่าทางการค้าที่เจริญรุ่งเรือง และทันสมัยที่สุดในอดีต ทำให้มีผู้คนแวะเวียนเข้ามาไม่ขาดสาย จนเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งไทยพุทธ ไทยจีน ไทยมุสลิม หลอมรวมให้เกิดมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของย่าน ดังจะเห็นได้จาก สถาปัตยกรรมอันงดงาม ตึกแถวเก่าแก่สไตล์จีนผสมยุโรป ธุรกิจที่สืบทอดภูมิปัญญาสูตรลับกันมายาวนานกว่าศตวรรษ อาหารคาวหวานสารพันที่เป็นสูตรเฉพาะแบบฉบับของที่นี่เท่านั้น เหล่านี้นี่เอง ที่ทำให้เรื่องราวของ ผู้คน ครอบครัว วิถีชีวิตของคนที่นี่มีเสน่ห์และไม่เหมือนใคร

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันย่านเมืองเก่าสงขลาค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไป บางธุรกิจต้องเลิกกิจการ เนื่องจาก ขาดผู้สืบทอด คนรุ่นใหม่ย้ายออก อาคารถูกทิ้งร้าง ทำให้ย่านเมืองเก่าแห่งนี้เงียบเหงากว่าที่เคย

โครงการ ‘PORTRAIT OF SONGKHLA: ครอบครัวเมืองเก่าสงขลา’ จึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และฟื้นคืนชีวิตให้กับย่านเมืองเก่าสงขลา โดยกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจ และสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน นำไปสู่การร่วมอนุรักษ์ ต่อยอดสินทรัพย์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ผ่านศาสตร์การถ่ายภาพ ซึ่งเป็นภาษาสากลที่เข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ และภาษา 

โครงการนี้จะทำหน้าที่บันทึกเรื่องราวของชุมชนชาวย่านเมืองเก่าสงขลา ในปี 2563 นำเสนอผ่านภาพถ่ายครอบครัว (Family Portrait) เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และคุณค่าของ “เมืองสงขลา” ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นตำนาน ประวัติศาสตร์ สังคม ครอบครัว วิถีชีวิต อาชีพ ธุรกิจ และวัฒนธรรมในแง่มุมที่มีคุณค่า ถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานศิลปะที่จะคงอยู่ประจำบ้านเรือน ร้านค้า สถานที่สำคัญ เสมือนเป็นตัวแทนประจำย่านที่จะต้อนรับและเล่าเรื่องราวให้กับทั้งผู้มาเยือนและคนรุ่นใหม่ชาวสงขลาเอง

โครงการ Portrait of Songkhla ได้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) โดยร่วมมือกับ a.e.y.space พื้นที่สร้างสรรค์ผู้เป็นตัวแทนของชาวสงขลาที่เชื่อมโยงเครือข่ายท้องถิ่นสงขลา และโรงเรียนสังเคราะห์แสง (School of photographic arts) ผู้จัดทำโครงการ Portrait of Charoenkrung ที่จัดแสดงในเทศกาล Bangkok Design Week 2020 ที่ผ่านมา ตลอดจนเป็นการรวมตัวกันของช่างภาพท้องถิ่น และนักสร้างสรรค์ชาวสงขลาอีกกว่า 30 คน ผ่านความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่กว่า 70 ครอบครัว

กว่า 70 เรื่องราว/ครอบครัว จาก 6 ประเด็น
สู่ 9 นิทรรศการ/พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ

กว่า 70 เรื่องราว/ครอบครัว จาก 6 ประเด็น
1.     รากเหง้าคนสงขลา: เรื่องราวคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของย่านเมืองเก่าสงขลา
2.    ภูมิปัญญาเมือง:  เรื่องราวบุคคลสำคัญของย่านเมืองเก่าสงขลา
3.    เมืองการค้าสองทะเล: เรื่องราวร้านขายสินค้าท้องถิ่น ร้านค้าที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต สืบทอดมาถึงปัจจุบัน
4.    เสน่ห์อาหารถิ่น: เรื่องราวอาหารท้องถิ่น อาหารสูตรเฉพาะเมืองสงขลา
5.    ศิลปินแห่งซิงกอรา: เรื่องราวของศิลปินและแหล่งสร้างสรรค์งานศิลปะ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาพัฒนาพื้นที่ย่านเก่า
6.    รุ่งเรืองด้วยคนรุ่นใหม่: เรื่องราวผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ธุรกิจกลุ่มใหม่ในพื้นที่

สู่ 9 นิทรรศการ/ผลงานศิลปะ
1.    PORTRAIT OF SONGKHLA: ครอบครัวเมืองเก่าสงขลา 2563
นิทรรศการหลักที่รวบรวมเรื่องราวและภาพถ่ายครบทั้ง 76 ครอบครัวชาวเมืองเก่าสงขลา
สถานที่: โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ถนนนครนอก

2.    PORTRAIT OF SONGKHLA FAMILY LANDMARK
ผลงานศิลปะสไตล์ Photo Montage รวมภาพถ่ายของครอบครัวเมืองเก่าสงขลา และพื้นที่สำหรับทุกคน
สถานที่: ผนังหัวมุมถนนหนองจิก-นางงาม

3.    FROM SINGORA TO SONGKHLA: จากซิงกอราสู่สงขลา
นิทรรศการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก ชุบชีวิตฟิล์มเก่าเมืองสงขลา ให้หวนสู่ปัจจุบันอีกครั้ง
สถานที่: ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม

4.    MISS SONGKHLA: นางงามสงขลา 
นิทรรศการภาพถ่ายสะท้อนความงามของเมืองเก่าสงขลาผ่านหญิงสาวชาวสงขลา หลากหลายที่มา วัย เชื้อชาติ เพศสภาพ
สถานที่: บ้านเก้าห้อง ถนนหนองจิก

5.    THE SOUL OF SONGKHLA: หัวใจสงขลา     
นิทรรศการภาพถ่ายบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในเมืองเก่าสงขลาและสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนในทุกวันนี้
สถานที่: บ้านเก้าห้อง ถนนหนองจิก

6.    THE LAST RECIPE OF SONGKHLA: สงขลาจานสุดท้าย
นิทรรศการภาพถ่ายอาหารสูตรลับแบบฉบับเมืองเก่าสงขลาที่กำลังจะหายไป
สถานที่: ผนังตึกจีนบนถนนยะหริ่ง

7.    SONGKHLA (Oldtown) POST: เมืองเก่าสงขลา 2563
ผลงานศิลปะพร้อมเรื่องราวของชาวเมืองเก่าสงขลาบันทึกไว้ในปีพ.ศ  2563  ในรูปแบบหนังสือพิมพ์ยักษ์
สถานที่: ร้านน้ำชาฟุเจา หัวมุมถนนนางงาม-ถนนรามัญ

8.    THE MAKING OF PORTRAIT OF SONGKHLA: กว่าจะมาเป็น PORTRAIT OF SONGKHLA
นิทรรศการถ่ายทอดเบื้องหลังการทำงาน Portrait of Songkhla
สถานที่: ร้านโอห์มอิเล็กทรอนิคส์ หัวมุมถนนนางงาม-รามัญ

9.    SONGKHLA (Oldtown) THROUGH YOUNG  EYES: เมืองสงขลาในสายตาหนู
นิทรรศการภาพถ่ายจากมุมมองของนักสำรวจเมืองตัวน้อยแห่งย่านเมืองเก่าสงขลา
สถานที่: a.e.y.space ถนนนางงาม


นิทรรศการอื่นๆ ของช่างภาพสงขลา

1.     Portrait of OldTown

นิทรรศการภาพสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนในชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา 
โดย: รัฐนคร ปิยะศิริโสฬส Ratnakorn Piyasirisorost
สถานที่: บ้านขนมไทยสอง-แสน Cafe & Gallery of Songkhla ถนนนางงาม

2.    แมวมอง มองแมว

นิทรรศการนำเสนอมุมมองวิถีชีวิตเล็กๆ ของแมวกับเมืองสงขลา เมืองเล็กๆ ที่สวยงามและรวมไว้ซึ่งความหลากหลายทั้งผู้คน ศาสนา วัฒธรรม และความเป็นอยู่ 

“เกาะหนู เกาะแมว”เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดสงขลา จึงอยากนำเสนอเรื่องราวของแมวตัวน้อยซึ่งมีความผูกพันเกี่ยวเนื่องกับเมืองนี้ มาเป็นแมวมอง มองแมว มองเมือง มองความน่ารักกับความเป็นไปของพวกเขาและเราไปด้วยกัน
โดย: ระพีพรรณ จำนง RAPEEPAN CHAMNONG และ สันติ เศษสิน SANTI SETSIN
สถานที่: SONGKHLA STATIŌN ถนนนครนอก


กิจกรรมอื่นๆ

Poster wall
สถานที่: ผนังตึกข้าง The Apothecary of Singora (ถนนนครนอก), ผนังบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา (ถนนนางงาม)
 

www.facebook.com/CreativeEconomyAgency

ดาวน์โหลดแผนที่ชมนิทรรศการ

พิกัดสถานที่ชมนิทรรศการ