Program

19.06.2563 | กรุงเทพ

Speedy Grandma Centennial

ทุกๆ 100 ปี ผีคุณยายจะเวียนกลับมาตั้งคำถามนี้อีกครั้ง งานนี้จะมีอยู่ในหลายๆ พื้นที่ จะมีทั้งงานนิทรรศการในพื้นที่แกลอรี่ที่จะหมุนเวียนไป งานนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ งานในโลกเสมือนจริง รวมทั้งสิ่งพิมพ์ งาน Centennial ถือเป็นคำประกาศถึงจิตวิญญาณของคุณยายที่มีอยู่ในทุกสื่อ ทุกเวลา ในขณะเวลาเดียวกัน (แหม๊ ในที่สุดก็ได้ใช้คำว่าจิตวิญญาณ)

“Speedy Grandma Centennial” จะเกิดขึ้นที่สเปสใหม่ของพวกเราบนตึกในซอยเจริญกรุง 24 งานนี้เกิดจากการที่นึกถึงความคิดตอนเริ่มต้นเปิดแกลอรี่ในปี 2012 คือการจัดงานที่สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ที่กำลังจะเติบโต รวมทั้งเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น สร้างบทสนทนากันระหว่างศิลปินจำนวน 33 คน


วันและเวลา : 19 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
สถานที่ : Speedy Grandma
จัดโดย : Speedy Grandma ซอยเจริญกรุง 24
Detail/ Channel :  https://www.facebook.com/events/591351988177869/

Posted in Bangkok on Jun 19, 2020