Creative Districts

Program

ความเคลื่อนไหวในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

05.03.2563 | กรุงเทพ

A Room Full of Women

การรวมตัวของศิลปินหญิงในประเทศไทยที่มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่สื่อถึงตัวตนผ่านสื่อและรูปแบบศิลปะอย่างอิสระ

01.02.2563 | กรุงเทพ

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 Bangkok Design Week 2020 (BKKDW2020)

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้ธีม "Resilience: New Potential for Living ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต”

15.01.2563 | กรุงเทพ

SOMETHING NOUVEAU

ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก นำเสนอนิทรรศการมัลติมีเดียที่พิเศษขึ้นและสนุกขึ้นกว่าเดิมด้วยการฉายภาพศิลปะลงบนพื้นแบบเต็มๆ ในห้องนิทรรศการขนาดใหญ่

15.12.2562 | กรุงเทพ

แขกไปใครมา Kheak Pai Krai Ma

แขกไปใครมา เป็นซีรีย์งานศิลปะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของวัฒนธรรมอินเดียในไทย

12.12.2562 | กรุงเทพ

SAND Exhibition by Canadian photographer Tim Pelling

นิทรรศการนี้นำเสนอการสำรวจอดีต อนาคต และรูปร่างของพื้นดินที่ทำจากทรายและแปรเปลี่ยนไปเพราะทราย

23.11.2562 | กรุงเทพ

Broken Dreams An exhibition by Puvadol Saengvichien

Fotoclub BKK นำเสนอนิทรรศการภาพถ่ายโดย ภูวดล แสงวิเชียร ภายใต้ชื่อ ‘นิมิตลวง’

21.11.2562 | กรุงเทพ

YOSHIKI HASE | First Solo Exhibition in Bangkok

นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทย นำเสนอชุดภาพถ่ายผลงานของช่างภาพญี่ปุ่น โยชิกิ ฮาเสะ

21.11.2562 | กรุงเทพ

YESTERTODAYMORROW Exhibition by Gongkan

กันตภณ เมธีกุล หรือที่รู้จักกันในนาม Gongkan เป็นศิลปินมากความสามารถ เป็นที่รู้จักทั้งในกรุงเทพและที่นิวยอร์ค

01.11.2562 | กรุงเทพ

Bangkok Music Festival

Bangkok Music City เทศกาลดนตรี และการประชุมระดับนานาชาติด้านธุรกิจดนตรี