Creative Economy Review

ข้อมูลและสถิติ

ตัวกรอง

คำค้นหา

บทความและงานวิจัย

ตัวกรอง

คำค้นหา

CEA OUTLOOK จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : Thailand's Music Industry

19.03.2564

นำเสนอผลการศึกษาและประเด็นน่าสนใจจากรายงานแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาดนตรี

CEA OUTLOOK จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : Thailand's Music Industry

วิถีเมือง “เชียงใหม่” ต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ภาคเหนือ

11.12.2563

Urban Resilience กลายเป็นความท้าทายที่สุดในช่วงหลังเกิดวิกฤต รูปแบบการใช้ชีวิตแบบ New Normal ทำหน้าที่เสมือนตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

วิถีเมือง “เชียงใหม่” ต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ภาคเหนือ

หัตถกรรมท้องถิ่น เชียงใหม่ ปรับตัวตามเทรนด์โลก ชนะใจผู้บริโภค

18.11.2563

อินไซต์งานคราฟต์ สินค้าสร้างชื่อ "เมืองสร้างสรรค์เชียงใหม่"

หัตถกรรมท้องถิ่น เชียงใหม่  ปรับตัวตามเทรนด์โลก ชนะใจผู้บริโภค

CEA OUTLOOK จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : Creativity Index

11.04.2563

รวบรวมดัชนีที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์จากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาดัชนีวัดด้านความคิดสร้างสรรค์ของประเทศไทย

CEA OUTLOOK จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : Creativity Index

ความบันเทิงในยุคหน้า ความบันเทิงจำเพาะบุคคล

19.03.2563

ความสดใหม่ ความเฉพาะตัว หรือความไว้เนื้อเชื่อใจ อะไรคือสิ่งที่สื่อบันเทิงยุคใหม่ต้องคำนึง

ความบันเทิงในยุคหน้า ความบันเทิงจำเพาะบุคคล

สำรวจผลตอบแทนที่มากกว่าแค่ตัวเงินจากการลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศอังกฤษ

19.03.2563

การลงทุนของภาครัฐในศิลปะและวัฒนธรรมสร้างมูลค่าให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอังกฤษอย่างไร

สำรวจผลตอบแทนที่มากกว่าแค่ตัวเงินจากการลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศอังกฤษ

CEA OUTLOOK จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : Thailand’s Design Industry

21.02.2563

เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของไทย

CEA OUTLOOK จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : Thailand’s Design Industry

อุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมภายใต้นโยบาย Cool Japan

14.02.2563

กรณีศึกษานโยบาย โครงการ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมในประเทศญี่ปุ่น

อุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมภายใต้นโยบาย Cool Japan

สำรวจปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจงานฝีมือและหัตถกรรมไทย

14.02.2563

กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขางานฝีมือและหัตถกรรมในประเทศไทย

สำรวจปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจงานฝีมือและหัตถกรรมไทย

CEA OUTLOOK จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “Thailand's Craft Industry”

11.08.2562

เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมไทย

CEA OUTLOOK จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “Thailand's Craft Industry”