News Update

19.01.2564

OPEN CALL CEA Live House : ซ้อม เล่น เต้น ฟรี Vol.2

จากสถานการณ์การระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ ระหว่างปลายเดือนธันวาคม 2563 จนถึงในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มศิลปินที่เป็นนักดนตรี และกลุ่มศิลปะการแสดง ที่ต้องถูกยกเลิกงานแสดงไปเป็นจำนวนมาก และขาดรายได้ในช่วงที่ไม่มีงานแสดง รวมถึงปัญหาการขาดแคลนสถานที่ซ้อมและค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เพื่อพัฒนาทักษะและฝีมือ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จึงสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย และเป็นการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น โดยการจัดหาพื้นที่ซ้อมและจัดแสดง และลดค่าใช้จ่ายในการเช่าสตูดิโอหรือ Live House เพื่อการพัฒนาทักษะและฝีมือในกิจกรรม CEA Live House Vol.2 ซ้อม-เล่น-เต้น-ฟรี ที่ดำเนินมาเป็นครั้งที่ 2 ที่เปิดพื้นที่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ (TCDC) ให้กับกลุ่มศิลปะการแสดงและนักดนตรีอีกครั้ง เพื่อใช้สำหรับฝึกซ้อมการแสดง  หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!

สมัครขอใช้พื้นที่
ตั้งแต่วันนี้ - 26 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดพื้นที่ฝึกซ้อม
ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564 อังคาร - อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ขั้นตอนการใช้พื้นที่
1. ส่งคำขอการใช้พื้นที่ / การเข้าร่วมกิจกรรมมาที่นี่ กลุ่มศิลปะการแสดง | กลุ่มดนตรี
ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2564
2. เจ้าหน้าที่สศส. พิจารณาข้อมูลและตอบกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติ
3. ผู้ได้รับการยืนยันสิทธิทำการกรอกเอกสารเพื่อการเข้าใช้พื้นที่จริง
4. ผู้ใช้บริการมายังศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ  ก่อนเวลาเพื่อทำการยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าใช้พื้นที่ และทำการใช้พื้นที่ที่ได้จองไว้ และใช้พื้นที่ตามวันและเวลาที่ระบุ 
5. หลังจากการใช้งาน เจ้าหน้าที่สศส.จะตรวจเช็คความเรียบร้อยของพื้นที่ และให้ผู้ใช้งานเซ็นยืนยันว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น

เงื่อนไขการพิจารณาการให้เข้าใช้พื้นที่
1. ผู้สมัครเป็นศิลปิน กลุ่มบุคคล นักศึกษา หรือหน่วยงานทางในอุตสาหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดง
2. การขออนุมัติการใช้พื้นที่ เป็นการขอใช้พื้นที่เพื่อการฝึกซ้อมการแสดงเท่านั้น 
3. การอนุมัติโครงการขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดย วัน เวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนตามตารางการใช้พื้นที่
4. กิจกรรมต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงจะสามารถเข้าพื้นที่ได้
5. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนับสนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค บุคลากรในการจัดการพื้นที่ และพื้นที่จัดกิจกรรมโดยไม่คิดค่าบริการ ทั้งนี้ ไม่รวมถึง อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเสียง ชุดไฟส่องสว่างสำหรับการแสดง และอุปกรณ์อื่นๆ รวมถึงค่าที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้งาน
6. ในกรณีเกิดความเสียหายต่อพื้นที่ จะมีค่าปรับตามอัตราที่ สศส. กำหนด โดยจะมีการตรวจสอบและเซ็นรับรองทุกครั้งเมื่อมีการใช้พื้นที่ 
7. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้พื้นที่ และมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของทาง19 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเคร่งครัด (เช่น การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยภายในตัวอาคาร)

พื้นที่ให้บริการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ  
ห้องแกลเลอรี่ ชั้น 1 (ขนาด 242 ตารางเมตร / จำกัดจำนวนคนในห้องรวมไม่เกิน 60 คน)
ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 (ขนาด 266 ตารางเมตร / จำกัดจำนวนคนในห้องรวมไม่เกิน 60 คน)
ห้องออดิทอเรียม ชั้น M (ขนาด 220.5 ตารางเมตร / จำกัดจำนวนคนในห้องรวมไม่เกิน 40 คน) 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://web.tcdc.or.th/th/our-service/venue-hire

สอบถามข้อมูลผู้ประสานงานเพิ่มเติมที่
โทร (66) 2 105 7400 #118, 214, 215, 216
โทร (66) 86 193 6362
อีเมล sakunkann.k@cea.or.th / Creativeservice@cea.or.th

Posted in news on ม.ค. 19, 2021