News Update

01.08.2562

CEA FORUM 2019

CEA FORUM 2019

The Next Step to Creative Economy

วันที่ 15 – 20 สิงหาคม 2562 ที่ TCDC กรุงเทพฯ

ครั้งแรกกับ CEA FORUM 2019 เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากประเทศต่าง ๆ ในการจัดทำนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับธุรกิจ (Place) การบ่มเพาะชุมชนนักสร้างสรรค์ (People) รวมทั้งการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน (Product & Service) ใน 3 เวทีหลัก

Creative Forum The Next step to Creative Economy 

เมื่อ “ความคิดสร้างสรรค์” เป็นปัจจัยสำคัญที่ประเทศและธุรกิจทั่วโลก ใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิต Creative Forum จึงรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนที่มีแนวคิดและกลยุทธ์ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ (Creative Economy Forum) การพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative District Forum) และการพัฒนาสินค้าและบริการที่สามารถแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่ (Creative Business Forum)

Creative Roundtable The Pioneer // Design Thinking Tool // Creative Hub &The District

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ ธุรกิจ และบริการของภาครัฐ เป็นกลไกสำคัญที่สนับสนุนให้ฟันเฟืองของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เดินไปข้างหน้า Creative Roundtable จึงเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้จากหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐที่ลุกขึ้นมาเป็นหัวหอกในการนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการพัฒนาบริกาคภาครัฐ (The Pioneer) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือเพื่อการพัฒนาธุรกิจและองค์กร (Design Thinking Tool) และกลุ่มที่ผสมผสานระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Hub & The District)

Creative Event The New Boundary of Creative Thing

นักสร้างสรรค์ เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเปิดเวทีเพื่อการแสดงผลงานและการถ่ายทอดประสบการณ์ จึงเป็นอีกกลไกเพื่อส่งเสริมให้นักสร้างสรรค์เกิด เติบโต และสร้างผลงานใหม่ๆ Creative Event จึงเปิดโอกาสให้เจ้าของผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการผสมผสานตั้งแต่ความรู้ แบรนด์ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาร่วมเปิดมุมมองความคิดและกระบวนการทำงานที่นำไปสู่ผลงานที่เป็นเหมือนต้นแบบของความสำเร็จในตลาดยุคนี้

Creative Economy Forum: 15 สิงหาคม 2562
สถานที่: ห้องฟังก์ชั่นรูม ชั้น 4 อาคารส่วนหน้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ

14.00 – 14.45 น.
การบรรยาย “ทำอย่างไรอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเอสโตเนียถึงโตอย่างก้าวกระโดด?” โดย อนู-มาจา ปัลลอก (Anu-Maaja Pallok) ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศเอสโตเนีย

14.45 – 15.30 น.
การบรรยาย “แผนการส่งเสริมศิลปะสู่ชุมชนของสิงคโปร์” โดย เคนเนท กว๊อก ผู้ช่วยผู้บริหาร ฝ่ายการวางแผนและการมีส่วนร่วม สภาศิลปะแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์

16.00 – 16.45 น.
การบรรยาย “สาธารณรัฐอินโดนีเซียขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าให้กับประเทศได้อย่างไร?” โดย เค. จานดรา เนการา ผู้อำนวยการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สำรองที่นั่งได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/CEA-forum-forum 

Creative District & Creative Business Forum: 16 สิงหาคม 2562
สถานที่: ห้องฟังก์ชั่นรูม ชั้น 4 อาคารส่วนหน้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

กรุงเทพฯ 11.00 – 11.45 น.
การบรรยาย “การก่อร่างเขตธุรกิจสร้างสรรค์ในลอนดอน” โดยผู้แทนจากส่วนงานวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำนักงานนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

11.45 – 12.30 น.
การบรรยาย “จุดกำเนิดงานออกแบบสมัยใหม่ของจีน: การปฏิรูปและความพร้อมของนโยบาย” โดย ดีนี หวัง ผู้จัดการการสื่อสาร สมาคมส่งเสริมการออกแบบเมืองเชินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

14.00 – 14.45 น.
การบรรยาย “แบรนด์ใหม่ของแสนสิริ” โดย อู้ พหลโยธิน ประธานบริหาร ฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

14.45 – 15.30 น.
การบรรยาย “ไลน์: นวัตกรรมล้ำสมัยสำหรับชีวิตประจำวัน” โดย แดน ศรมณี Global Brand Lead ของ LINE Corporation และผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหาและการตลาดของ LINE Thailand และคณะกรรมการผู้บริหาร Creative Economy Agency นักวางกลยุทธ์และที่ปรึกษาให้กับแบรนด์และสถาบันชั้นนำ

16.00 – 16.45 น.
การบรรยาย “กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับสร้างนวัตกรรม” โดย กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร หัวหน้าทีม SCB 10X บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สำรองที่นั่งได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/CEA-forum-District

Creative Event: 17 สิงหาคม 2562
สถานที่: ห้องฟังก์ชั่นรูม ชั้น 4 อาคารส่วนหน้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ

13.00 – 18.00 น.
เวทีการนำเสนอแนวคิดและผลงานของ 10 นักสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “The New Boundary of Creative Thing ศักยภาพและโอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย”

สำรองที่นั่งได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/CEA-forum-Creative-Event

Creative Roundtable: 19 สิงหาคม 2562
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น M อาคารส่วนหน้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ

10.30 – 12.30 น.
เวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ กลุ่ม “The Pioneer” เวทีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของ 4 หน่วยงานสำคัญที่สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับบริการของภาครัฐ จากการลงมือเปลี่ยน “งานบริการ” ให้ตอบสนองและแก้ปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น Creative Roundtable จะเล่าถึงจุดเริ่มต้นและการดำเนินการของทั้ง 4 หน่วยงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการหรือการเปลี่ยนแปลงที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับประชาชน

“มิติใหม่รถไฟเพื่อการท่องเที่ยว” โดย อดิศร สิงหกาญจน์ วิศวกรกำกับการกองโครงการและวางแผน การรถไฟแห่งประเทศไทย “ประสบการณ์ที่ดีจากส่วนสนับสนุนของโรงพยาบาลรัฐ” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อร่าม โรจนสกุล บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี “GOV LAB แนวคิดใหม่ของการพัฒนาระบบราชการ” โดย โชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) “ป้ายรถเมล์ใหม่เพื่อการสื่อสาร” โดย สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร สำรองที่นั่งได้ที่ [www.zipeventapp.com/e/Creative-Roundtable-19-AUG-2019-ThePioneer](https://www.zipeventapp.com/e/Creative-Roundtable-19-AUG-2019-ThePioneer) 14.00 – 16.00 น.
เวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ กลุ่ม “Design Thinking Tool” โดย ผศ.ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และพงศธร ละเอียดอ่อน ผู้อำนวยการด้านการออกแบบ FiF DESIGN Studio

สำรองที่นั่งได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/Creative-Roundtable-19-AUG-2019-ReThinkingDesign

Creative Roundtable: 20 สิงหาคม 2562
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น M อาคารส่วนหน้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ

10.30 – 12.30 น.
เวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ กลุ่ม Creative Hub โดย PINN Creative Space กรุงเทพมหานคร Glowfish Offices จังหวัดกรุงเทพมหานคร สกลเฮ็ด จังหวัดสกลนคร คิด+ดี ศูนย์การเรียนรู้สงขลา จังหวัดสงขลา Gingerbread House Gallery จังหวัดแพร่

สำรองที่นั่งได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/Creative-Roundtable-20-AUG-2019

_________________________________

CEA FORUM เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความเคลื่อนไหวในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากประสบการณ์และกรณีศึกษาจากภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และการสร้างความร่วมมือในอนาคต

CEA FORUM 2019 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency (Public Organization): CEA ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดและเติบโต ด้วยการจัดหาทรัพยากรความรู้และโอกาสในการพัฒนานักสร้างสรรค์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมกับกระตุ้นให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และภาคการผลิตจริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการในระดับสากล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 1160 ชั้น 2 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 สำนักงาน : (66) 2 105 7441 แฟกซ์ : (66) 2 105 7450 เวลาทำการ : เวลา 09.30 – 17.30 น. (วันจันทร์ – ศุกร์)

Posted in news on ส.ค. 01, 2019