News Update

27.05.2565

สตาร์ทอัปสายกรีนห้ามพลาด รับชม LIVE WEBINAR งาน Global Startup Fes. 2022 

สตาร์ทอัปสายกรีนห้ามพลาด! รับชม LIVE WEBINAR งาน Global Startup Fes. 2022 
ในธีม Green Recovery วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 - 20.00 น. 

ร่วมชม Global Startup Fes. 2022 เว็บบินาร์ออนไลน์ส่งตรงมาจาก Knowledge Capital นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น พร้อมพาทุกคนไปพบกับเครือข่ายสตาร์ทอัประดับนานาชาติมาแรง กับธุรกิจสีเขียวที่ช่วยเยียวยาโลกของพวกเขา ที่จะนำเสนอไอเดียเเละโครงการใหม่ ๆ ด้านธุรกิจเเละนวัตกรรมภายในธีม “Green Recovery” หรือ “การฟื้นตัวของสิ่งเเวดล้อมของโลก” เพื่อให้สอดรับกับความยั่งยืนและการรักษ์โลกที่เป็นเทรนด์สำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

ในงานนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานจากประเทศไทย ได้เสนอชื่อบริษัท EcoloTech จำกัด โดยคุณภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ เพื่อมานำเสนอ “นวัตกรรมผลิตน้ำดื่มออร์แกนิกจากอากาศ แก้ปัญหาโลกร้อน” โดยมีคุณพิชิต วิรังคบุตร รองผู้อำนวยการ CEA เข้าร่วมเป็นหนึ่งในกรรมการให้ความเห็น เเละได้เชิญภาคีอย่างคุณกมลรัตน์ ชยามฤต จาก UNESCO Bangkok เเละคุณกัลยา โกวิทวิสิทธิ์ จาก FabCafe Bangkok มาร่วมเป็นเครือข่ายสำคัญ ในการรับชมเเละเชื่อมโอกาสทางความร่วมมือ ร่วมกับเครือข่ายสตาร์ทอัปนานาชาติกับประเทศไทยในอนาคต 

EcoloTech เป็นบริษัทเทคโนโลยีรักษ์โลกที่มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อทุกคน ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างแนวคิดเปี่ยมนวัตกรรม ที่จะช่วยลดการดื่มน้ำดื่มบรรจุขวดและการสร้างรอยเท้าคาร์บอนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทยังนำผลกำไรจากผลประกอบการทางธุรกิจไปใช้ในการสร้างระบบน้ำดื่มในพื้นที่ชนบทให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และเด็ก ๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้ นอกจากจะโดดเด่นด้านนวัตกรรมน้ำดื่มสะอาดจากอากาศ ปัจจุบัน EcoloTech ยังได้พัฒนาสตาร์ทอัป 5 บริษัท เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ทั้งยังร่วมงานกับบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งทั่วโลกอีกด้วย 

งานนี้มีสตาร์ทอัปและองค์กรน่าสนใจเข้าร่วมเพียบ! ติดตามรายละเอียดของกิจกรรม รวมทั้งรายชื่อเครือข่ายสตาร์ทอัปเเละองค์กรได้ที่
https://kc-i.jp/en/activity/globalstartupfes2022

รับชม LIVE WEBINAR ได้ทาง https://youtu.be/6cBwzhpkpXI 
 

Posted in news on พ.ค. 27, 2022