News Update

07.02.2565

อธิบดี DITP เยี่ยมชมเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565

7 กุมภาพันธ์ 2565 - นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (Department of International Trade Promotion: DITP) ให้เกียรติเยี่ยมชมเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 หรือ Bangkok Design Week 2022 โดยได้ชมนิทรรศการ DEWA & DEWI: Design From Waste of Agriculture and Industry ที่นำเสนอการนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ในการเสกเศษเหลือใช้ให้กลายเป็นสิ่งพิเศษ ณ ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 TCDC กรุงเทพฯ
 
กิจกรรมการผลิตทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมล้วนมีเศษขยะหลงเหลือสะสมจนเกิดเป็นปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาสินค้าออกแบบ Design from Waste of Agriculture and Industry 2021: DEWA & DEWI 2021 จึงเกิดขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดต่อเศษขยะ เปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นโอกาสใหม่ของธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลจากความหลากหลายของเศษเหลือใช้จากทุกภาคส่วนของประเทศ ที่สามารถนำมาหมุนเวียน พลิกแพลง เพื่อนำกลับมาทำประโยชน์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมชมผ้าป่า Design Week งานออกแบบเชิงทดลองที่นำเสนอวิธีการสร้างความร่วมสมัยให้พิธีการทอดผ้าป่า ด้วยการเชื่อมโยงคอนเซปต์การ "ส่งต่อ" ผ้าให้พระภิกษุ เข้ากับแนวคิด Circular Economy หรือการจัดการทรัพยากรแบบหมุนเวียน และแนวคิด Upcycling หรือการนำของที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง รวมทั้ง Design Plant: Express นิทรรศการที่รวบรวมไอเดียงานออกแบบภายใต้โจทย์ “แพ็คลงกล่อง-ส่งไปรษณีย์” เพื่อรับมือกับโลกในยุคที่ทุกสิ่งต้องเดลิเวอรี่ได้ ณ Creative Space ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ 

Posted in news on ก.พ. 07, 2022