News Update

01.12.2562

พิธีเปิดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019

พิธีเปิดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019 โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และเยี่ยมชมผลงานการออกแบบที่จัดแสดงในเทศกาลฯ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง โดยภายในงานเทศกาลฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรม สมาคมผู้ค้าบ้านถวาย สมาคมสินค้าดีไซน์ รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่และจากทั่วประเทศ มากกว่า 500 ราย

เทศกาลฯจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธ.ค. 62 ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ TCDC เชียงใหม่ และบริเวณอื่นๆทั่วเมืองเชียงใหม่

Posted in news on ธ.ค. 01, 2019