News Update

08.12.2561

แถลงข่าวเปิด “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่” (Chiang Mai Design Week 2018)

8 ธันวาคม 2561 – พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติร่วมพิธีแถลงข่าวเปิด “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่” (Chiang Mai Design Week 2018) ภายใต้แนวคิด “Keep Refining ยิ่งขัดเกลา ยิ่งแหลมคม” ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2018) จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจออกแบบ และผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ กว่า 500 ราย เพื่อนำเสนอมุมมองการสร้างสรรค์นวัตกรรมงานออกแบบและงานหัตถรรมที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันในรูปแบบใหม่ๆ ด้วยการขัดเกลาและพัฒนากระบวนการ ทักษะฝีมือเทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพวัสดุ เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นสู่การยกระดับงานสร้างสรรค์ให้มีความแหลมคม พิถีพิถันและวิวัฒนาการไปพร้อมกับการใช้ชีวิตและเมืองในยุคใหม่ต่อไป

Posted in news on ธ.ค. 08, 2018