News Update

27.03.2564

เปิดตัวโครงการ CHANGE 2021: Visual Character Arts

27 มีนาคม 2564 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เปิดตัวโครงการ CHANGE 2021: Visual Character Arts โครงการสร้างรายได้ สร้างธุรกิจ จากการสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ใหม่ ให้โดนใจกลุ่มผู้บริโภค พร้อมกิจกรรมอบรมผู้ร่วมโครงการ 2 วันเต็ม โดยวิทยากรที่เป็นตัวแทนคาแรคเตอร์ระดับสากลในประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ Licensing เพื่อเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ใหม่ และการต่อยอดคาแรคเตอร์นั้นให้เป็นธุรกิจสร้างรายได้ทำให้ศิลปินได้เข้าใจภาพรวมของธุรกิจคาแรคเตอร์ได้อย่างรอบด้านมากขึ้น

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอินทพันธุ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดโครงการและสร้างแรงบันดาลใจ แก่ศิลปินที่ได้ผ่านคัดเลือกเข้าโครงการ

คุณอินทพันธุ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ
 

คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต้อนรับและสร้างแรงบันดาลใจแก่ศิลปินที่ได้ผ่านคัดเลือกเข้าโครงการฯ


ศิลปินที่ร่วมโครงการจะเข้าสู่ช่วงพัฒนาและสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ใหม่ โดยจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะเวลา 1 เดือน และเข้าสู่กิจกรรมนำเสนอผลงานต่อหน้ากรรมการ (Pitch) เพื่อคัดเลือกคาแรคเตอร์ใหม่ให้เหลือเพียง 30 ตัว เพื่อนำไปพัฒนา ต่อยอดเป็นกลุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์  คาดว่าเราจะได้เห็นคาแรคเตอร์ที่ผ่านการสร้างสรรค์ใหม่จากศิลปินทั้ง 30 ท่าน ภายในมิถุนายน 2564 นี้

Posted in news on มี.ค. 27, 2021