News Update

01.06.2562

รับสมัครผู้ร่วมดำเนินงานบริการพื้นที่สร้างสรรค์ (ร้านกาแฟ)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมดำเนินงานบริการพื้นที่สร้างสรรค์ (ร้านกาแฟ) จำหน่ายกาแฟ หรือเครื่องดื่มอื่นๆ รวมถึงการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้สนใจ ขนาดพื้นที่ 63 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่จัดแสดงสินค้า เคาน์เตอร์บริการ และพื้นที่นั่งทาน ภายในพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 5 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง ระหว่างวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.30 – 21.00 น.

ผู้สนใจสามารถสอบถาม และนัดหมายเพื่อเสนอรายละเอียด ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ได้ที่ นางสาวกนกพร เกียรติศักดิ์ kanokporn@cea.or.th โทรศัพท์ 02 1057400 ต่อ 117 หรือ 081 8164898

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครผู้ร่วมดำเนินงานบริการพื้นที่สร้างสรรค์ (ร้านกาแฟ) สำหรับบริการสมาชิก และประชาชนทั่วไป

Posted in news on มิ.ย. 01, 2019