News Update

17.03.2565

CEA ร่วมประชุมหารืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ ณ บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด


17 มีนาคม 2565 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้เข้าร่วมประชุมหารือและเยี่ยมชม บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ภายใต้นโยบายการผลักดัน Soft Power ของภาครัฐตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพื่อส่งเสริมมูลค่าเศรษฐกิจสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย โดยมี คุณชนินทร อุลิศ Senior Deputy Managing Director (Marketing) ให้การต้อนรับ

Posted in news on มี.ค. 17, 2022