News Update

18.03.2564

CEA ผนึก เจแปนฟาวน์เดชั่น เปิดนิทรรศการสุนทรียะแห่งของขวัญ "โอะกุริโมโนะ"

18 มีนาคม 2564 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดงานนิทรรศการ "โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ" เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นงานล่าสุดของเจแปนฟาวน์เดชั่นที่จัดแสดงในประเทศไทยเป็นจุดหมายแรกในโลก โดยเป็นนิทรรศการที่ถ่ายทอดเรื่องราวการมอบของขวัญในวาระพิเศษของวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความงามของวัสดุที่ใช้ในการมอบของขวัญ และพิธีการในการแลกเปลี่ยน ผ่านชิ้นงานจำนวน 98 ชิ้น จากยุคก่อนศตวรรษที่ 18 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน อาทิ ฟุกุสะ (Fukusa) ผ้าห่อที่ใช้ในการคลุมของขวัญอย่างปราณีต อุชิคาเคะ (Uchikake) กิโมโนที่ปักลวดลายอย่างวิจิตรสำหรับเจ้าสาว และ ฮาโอริ (Haori) เสื้อคลุมฤดูหนาวตัวสั้นที่มีตราประจำตระกูล ซึ่งล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวพร้อมทั้งสะท้อนระบบความคิดและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี 

นายอินทพันธุ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของชาวญี่ปุ่น ที่แสดงออกถึงความขอบคุณผ่านวัฒนธรรมการให้และรับของขวัญ ซึ่งแนวคิดนี้ยังเป็นหนึ่งในหลักการดำเนินธุรกิจของญี่ปุ่นที่ทำให้กิจการดำเนินมายาวนานกว่า 100 ปี และยังสะท้อนถึงภาพใหญ่ของ "ระบบเศรษฐกิจของขวัญ" (Gift Economy) ที่มีมูลค่ามหาศาลในตลาดค้าปลีกและออนไลน์ ซึ่งเป็นแง่มุมหนึ่งที่ประเทศไทยสามารถเรียนรู้และนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในอนาคตต่อไป

ด้านนายโยชิโอกะ โนริฮิโกะ ผู้อำนวยการบริหาร เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กล่าวว่า  ในประเทศญี่ปุ่นนั้น “วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนของขวัญ” ไม่ใช่เพียงแค่การยื่นสิ่งของให้ แต่เป็นการแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อผู้รับและปรารถนาให้มีความสุข โดยนิทรรศการนี้จะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของความงามในธรรมเนียมปฏิบัติและประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนของขวัญในญี่ปุ่น และยังสร้างแรงบันดาลใจในการเสริมสร้างมิตรภาพและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเปรียบเทียบความงดงามของการแลกเปลี่ยนของขวัญในประเทศไทยอีกด้วย

(จากซ้ายไปขวา) นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์, นายโยชิโอกะ โนริฮิโกะ ผู้อำนวยการบริหาร เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ, นายชิเงกิ โคบายาชิ ผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, นายอินทพันธุ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ นายอะซึชิ ชิมาดะ นายกสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย

ทั้งนี้ นิทรรศการสัญจร “โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ” (The Beauty of Exchanging Gifts in Japan) จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 25 เมษายน 2564 เวลา 10.30 – 19.00 น. ทุกวันอังคาร – อาทิตย์ (ปิดทุกวันจันทร์) ณ ห้องแกลเลอรี ชั้น 1 TCDC กรุงเทพฯ และจะนำไปจัดแสดงต่อที่ TCDC ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564 
 

Posted in news on มี.ค. 18, 2021