News Update

15.08.2562

พิธีแถลงข่าวเปิดงาน “CEA Forum 2019”

15 สิงหาคม 2562 – ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (คนที่ 4 จากซ้าย) และนายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงาน “CEA Forum 2019” เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความเคลื่อนไหวในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากประสบการณ์และกรณีศึกษาจากภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอนาคต

โดย “CEA Forum 2019” ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน โดย CEA Forum 2019 ได้จัดกิจกรรมขึ้นในหัวข้อสำคัญ คือ The Next Step to Creative Economy ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้

  1. Creative Forum เวทีเพื่อการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
  2. Creative Roundtable การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อการต่อยอดความรู้สู่ภาคปฏิบัติและการสร้างโอกาสในการร่วมมือในอนาคต
  3. Creative Event การเสวนาของกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในหลากหลายสาขา ตั้งแต่ แฟชั่น สถาปัตยกรรม ดนตรี ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น และศิลปะ

 

ซึ่ง CEA Forum 2019 ได้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 15-20 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง

Posted in news on ส.ค. 15, 2019