News Update

17.12.2561

CEA ร่วมกับ แสนสิริ และ Homeprise จัดโครงการพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ New Economy New Designer ให้เข้าถึงลูกค้า เข้าใจดิจิทัล

17 ธันวาคม 2561 – นางสาวมนฑิณี ยงวิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและการตลาด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ นางกมลวรรณ ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ ผู้บริหารจาก Homeprise แหล่งรวมสินค้าและบริการออกแบบและตกแต่งออนไลน์ จัดสัมมนาและจัดการประกวดออกแบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักออกแบบไทยให้สอดคล้องกับยุค Customer Centric และเพื่อพัฒนาบริการออกแบบตกแต่งภายในกับราคาที่เข้าถึงได้ ด้วยเทคโนโลยี AR/VR นำเสนอสินค้าเฟอร์นิเจอร์ และให้คำปรึกษาในการตกแต่งบ้านออนไลน์ พร้อมสร้างศูนย์รวมดีไซน์เนอร์ที่ใหญ่ที่สุดบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยของผู้บริโภคยุคใหม่ ผ่านฟีเจอร์ Interior Design Service บนแสนสิริ โฮม เซอร์วิส แอปพลิเคชั่น ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

Posted in news on ธ.ค. 17, 2018