News Update

09.12.2561

CEA พาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมร้าน ‘เดลี่ คราฟ’ ร้านค้าแนวคิดใหม่ที่รวบรวมสินค้าสร้างสรรค์แห่งแรกของภาคเหนือ

9 ธันวาคม 2561 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA นำโดย นางสาวอิ่มหทัย กันจินะ ผู้จัดการบริหารโครงการ พาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมร้าน “เดลี่ คราฟ” ร้านค้าแนวคิดใหม่ ที่รวบวมสินค้าสร้างสรรค์แห่งแรกของภาคเหนือ ณ โครงการ วันนิมมาน (One Nimman)

โดยร้าน “เดลี่ คราฟ” เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC ChiangMai) กับ สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) เพื่อเปิดพื้นที่ค้าปลีกให้ผู้ประกอบสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายในการลดปัญหาการไม่สามารถหาช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการวางขายสินค้าของผู้ประกอบการ และต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์สินค้าหัตถกรรม ให้กลายเป็นสินค้าที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น

นอกจากนี้สินค้าหัตกรรมทุกชิ้นที่ได้รับเลือกมาจำหน่ายภายในร้านยังคงเป็นสินค้าที่ผลิตด้วยกระบวนการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการตอบสนองแนวโน้มการเลือกสินค้าของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ไม่เพียงให้ความสำคัญกับแบรนด์และคุณภาพ แต่ยังคงให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาและรูปแบบการผลิต ทั้งนี้การร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมครบวงจรของ TCDC หรือ “คิด ผลิต ขาย” โครงการที่ประสบความสำเร็จในการบ่มเพาะผู้ประกอบการไปแล้วกว่า 100,000 ราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ (TCDC Chiangmai) 1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 052-080-500 ต่อ 1 หรือ Facebook: TCDC Chiang Mai หรือ Facebook: Daily Craft Selected Shop

Posted in news on ธ.ค. 09, 2018