News Update

24.05.2565

CEA หารือความร่วมมือ BOI ผลักดัน Creative Economy

24 พ.ค. 2565 - นายชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ CEA พร้อมคณะผู้บริหาร สศส. หารือความร่วมมือกับ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และนายนฤชา ฤชุพันธุ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI เพื่อหาแนวทางในการร่วมกันขับเคลื่อน Creative Economy และผลักดันอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยเพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

Posted in news on พ.ค. 24, 2022