News Update

09.02.2565

CEA ร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชม “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2565 - Bangkok Design Week 2022”


จากซ้ายไปขวา : ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ เรืองศรีใส ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์, นายอินทพันธุ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์, พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล และ นายแพทย์ กรณ์ ปองจิตธรรม คณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี, ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์, นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ นายพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

9 กุมภาพันธ์ 2565 - นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 - Bangkok Design Week 2022” ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 5  พร้อมด้วย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์, นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์, นายอินทพันธุ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ นายพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมต้อนรับ และพาชมเทศกาลฯ

โดยเทศกาลฯ จัดภายใต้ธีม “Co With Creation คิด สร้าง ทางรอด” ระหว่างวันที่ 5 -13 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อนำเสนองานออกแบบและงานสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความคิดและความเป็นไปได้ใหม่ ของกรุงเทพฯ ต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผ่านงานสร้างสรรค์ตั้งแต่ระดับของงานทดลองไปจนถึงผลงานที่ส่งผลด้านธุรกิจและเพื่อสังคม ใน 5 พื้นที่หลักของการจัดเทศกาลฯ ได้แก่ เจริญกรุง-ตลาดน้อย, สามย่าน, อารีย์-ประดิพัทธ์, ทองหล่อ-เอกมัย, พระนคร และพื้นที่อื่น ๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนต่อไป โดยได้เข้าเยี่ยมชมงานบริเวณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ (TCDC), อาคารไปรษณีย์กลาง, ตึกแถวสร้างสรรค์ เจริญกรุง 43, Warehouse 30, โกดัง  บ้านเลขที่ ๑, อาคารชัยพัฒนศิลป์, คลองผดุงกรุงเกษม, โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ และนิวเวิลด์ ห้างเก่าแก่ของย่านบางลำพู ซึ่งทางเทศกาลฯ ได้มีมาตรการเข้าชมงานตามหลักเกณฑ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหาร CEA เยี่ยมชมผลงานออกแบบ Seatscape & Beyond by One Bangkok ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ (TCDC)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหาร CEAเยี่ยมชมงานบริเวณ ลานจัตุรัส อาคารไปรษณีย์กลาง ได้แก่ 
1.  SIT/VID/ME นั่งด้วยกัน by AP Thailand | พื้นที่นั่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันแบบใหม่ที่พร้อมรับกับสถานการณ์โควิด-19
2.  CO with Garden by CEA x Kernel Design | ต้นแบบพื้นที่สีเขียวยุคโควิดที่เชื่อมโยงผู้คนกับธรรมชาติ อันเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนเมืองในยุคปัจจุบัน
3.  Seatscape & Beyond by One Bangkok | การออกแบบที่นั่งสาธารณะ ผ่านผลงานอินสตอลเลชัน ‘นั่ง’ ในที่สาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหาร CEA เยี่ยมชมงาน Express by Design Plant ณ  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ (TCDC)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหาร CEAเยี่ยมชมงานบริเวณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ (TCDC) ได้แก่
1.  DEWA & DEWI (DITP) | โครงการพัฒนาสินค้าออกแบบจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล
2.  Design Plant: Express by Design Plant | นิทรรศการที่รวมไอเดียงานออกแบบภายใต้โจทย์ ‘แพ็คลงกล่อง - ส่งไปรษณีย์’ รับมือโลกยุคที่ทุกสิ่งต้องเดลิเวอรี่ได้
3.  Creative Plastic Academy by CEA x GC | ผลิตภัณฑ์พลาสติกต้นแบบ 9 ชิ้นที่ตอบสนองแนวคิดเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหาร CEA เยี่ยมชมงานบริเวณ โครงการพัฒนาตึกแถวสร้างสรรค์ เจริญกรุง 43 และ Warehouse 30


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหาร CEA เยี่ยมชม นิทรรศการ ถอดรหัสหนังไทย ณ โกดังบ้านเลขที่ ๑

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหาร CEA เยี่ยมชมงานบริเวณ โกดัง บ้านเลขที่ ๑ และ อาคารชัยพัฒนศิลป์ ได้แก่
1.   นิทรรศการ ถอดรหัสหนังไทย  |  จัดแสดงผลงานของผู้กำกับและนักออกแบบเสื้อผ้าชั้นนำ ทั้งโปสเตอร์ ชุดเสื้อผ้า จากภาพยนตร์ที่ถูกคัดสรรมาให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านงานศิลปะการออกแบบ
2.   The Standard Presents Jaime Hayon  “Shadow Theatre”  |  นิทรรศการในโลกแห่งจินตนาการ  “Shadow Theatre”   ผ่านอินสตอลเลชั่นขนาดใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังตะลุง 
3.   The Wall 2022 by LIGHTING DESIGNERS THAILAND  |  งานออกแบบแสง “The Wall ที่ช่วยสร้างภาพความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและผู้คนอย่างไร


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหาร CEA เยี่ยมชมงานบริเวณ โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ ย่านพระนคร

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหาร CEA เยี่ยมชมงานบริเวณ โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ รับชมนิทรรศการ Future paradise by Design and Objects Associations นิทรรศการในอาคารประวัติศาสตร์ที่ชวนตั้งคำถามถึงความเปลี่ยนแปลงของข้าวของที่เราใช้ในอีก 10 ปีข้างหน้า และนิทรรศการ New World x Old Town ครั้งที่ 2 by Urban Ally ณ อาคารนิวเวิลด์ ห้างเก่าแก่ของย่านบางลำพู ผลงานงาน Installation Art ที่บอกเล่าความเป็นย่านบางลำพู ผ่านการออกแบบ Light & Sound ในอาคารนิวเวิลด์ ห้างเก่าแก่ของย่านบางลำพู


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหาร CEA เยี่ยมชมงาน ณ อาคารนิวเวิลด์ ย่านพระนคร
 

Posted in news on ก.พ. 09, 2022