News Update

07.02.2565

ผู้บริหารชุดใหม่จาก สสภช. ร่วมหารือแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์กับ CEA


7 กุมภาพันธ์ 2565 - สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ให้การต้อนรับผู้บริหารชุดใหม่จากสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ (สสภช.) นําโดยนายธนกร ปุลิเวคินทร์ ประธานสมาพันธ์ และคณะกรรมการ ประกอบด้วยนายพรชัย ว่องศรีอุดมพร นายกุลเทพ นฤหล้า และนายวชิรพงษ์ ปรีชาว่องไวกุล ที่เข้าแนะนําตัวและร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์ โดยมีนายอินทพันธ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมหารือและให้การต้อนรับ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Posted in news on ก.พ. 07, 2022