News Update

29.03.2565

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ หลักเกณฑ์การพิจารณา และกระบวนการในการสรรหาบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ฯ
 

Posted in news on มี.ค. 29, 2022