News Update

17.02.2565

เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 17.30 น. 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเรื่องรับสมัครผู้อำนวยการพร้อมเอกสารแนบท้าย.pdf

ใบสมัครผู้อำนวยการ.pdf

ใบสมัครผู้อำนวยการ.docx

แบบแสดงความยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลประวัติ.pdf

แบบแสดงความยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลประวัติ.docx

 

หมายเหตุ

ในกรณีที่ท่านส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โปรดแจ้งหมายเลขไปรษณีย์ลงทะเบียนกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อยืนยันว่า สศส. ได้รับเอกสารของท่านเรียบร้อยแล้ว
โทร 02-105-7400 ต่อ 173  หรือ อีเมล: kiat.s@cea.or.th (คุณเกียรติ ศรีวรรัตน์)

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-105-7400 ต่อ 151 หรือ 173

 

 

Posted in news on ก.พ. 17, 2022