News Update

01.02.2563

พิธีเปิด “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563” (Bangkok Design Week 2020)

1 กุมภาพันธ์ 2563 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จัดพิธีเปิด “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563” หรือ Bangkok Design Week 2020 อย่างเป็นทางการ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงเป็นประธาน โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คณะผู้ร่วมจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชน เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก 

“เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563” หรือ “Bangkok Design Week 2020” นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยในปีที่แล้วมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 400,000 คน สะท้อนให้เห็นว่ากรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมนักสร้างสรรค์อย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้กรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network : UCCN)  ในด้านการออกแบบ (City of Design)

BANGKOK DESIGN WEEK 2020
Resilience: New potential for living ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต
1 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
เจริญกรุง-ตลาดน้อย / สามย่าน / อารีย์-ประดิพัทธ์ / ทองหล่อ-เอกมัย
www.bangkokdesignweek.com
www.facebook.com/BangkokDesignWeek

#BKKDW2020 #BANGKOKDESIGNWEEK

Posted in news on ก.พ. 01, 2020