News Update

12.08.2564

สมเด็จพระพันปีหลวง กับพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุข

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชกรณียกิจนานานัปการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ถ่ายทอดเรื่องราวสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านนิทรรศการออนไลน์ เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์” โดยรวบรวมพระราชกรณียกิจพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ตั้งแต่แรกทรงเยี่ยมราษฎรเหนือจรดใต้ ทรงงานหนักช่วยเหลือราษฎรด้านสาธารณสุข รวมถึงจัดแสดงเรื่องราวที่พระองค์ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และก่อตั้งศูนย์รักษาพยาบาลพิเศษขึ้นหลายแห่ง  

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแผ่ไพศาลถึงผู้อพยพลี้ภัยจำนวนมาก หยิบยกผ่านเหตุการณ์บ้านเขาล้าน จ.ตราด  ทรงเยี่ยมผู้ลี้ภัยสงครามชาวกัมพูชา ทรงนำอาหาร ยารักษาโรค  และเครื่องนุ่งห่มไปพระราชทานด้วยพระองค์เอง 

พระองค์ยังทรงจัดตั้งมูลนิธิสายใจไทย ช่วยเหลือทหาร ตำรวจ  และอาสารับใช้ชาติที่บาดเจ็บ พิการ  พัฒนาอาชีพ ให้ช่วยเหลือตัวเองและมีรายได้เลี้ยงครอบครัว  ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากมูลนิธิสายใจไทยเป็นที่รู้จักและนิยมของคนไทยมาโดยตลอด ในนิทรรศการยังจัดแสดงพระราชกรณียกิจสำคัญ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดคณะแพทย์ตามเสด็จ นำมาสู่หน่วยแพทย์พระราชทานจนทุกวันนี้ 

สมเด็จพระพันปีหลวงทรงสานต่อโครงการหมอหมู่บ้านของในหลวงรัชกาลที่ 9 คัดชาวบ้านที่สมัครใจมาอบรม นำความรู้กลับไปช่วยเหลือคนเจ็บป่วยในหมู่บ้าน ส่วนชาวบ้านรู้จักใช้ยาและดูแลรักษาอนามัยเบื้องต้น น้ำพระทัยแผ่ไพศาลทั่วแผ่นดิน ทรงรับองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ขณะที่คนไข้ป่วยหนักยากจนทรงไม่ทอดทิ้งรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทุกชีวิตของราษฎรมีความหมายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทั้งนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน สมเด็จพระพันปีหลวงยังทรงห่วงใยปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรอย่างใกล้ชิดเสมอมา โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ อาทิ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และพระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ PAPR เพื่อใช้ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 76 จังหวัด จังหวัดละ 6 ชุด มูลค่า 20,191,428 บาท เพื่อปกป้องคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ต้องได้รับการผ่าตัด การตรวจหัตถการพิเศษ และการคลอด ให้มีความปลอดภัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

เนื่องโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นพระมิ่งขวัญของปวงประชาสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ที่มาเรื่องและภาพ: ไทยโพสต์, หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, สำนักพระราชวัง
 

Posted in news on ส.ค. 12, 2021