News Update

15.11.2565

CEA ร่วมเทศกาล “COLORFUL BANGKOK” พลิกฟื้นเศรษฐกิจ ด้วยงานศิลปะ แสงสี และดนตรี ทั่วกรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน นักสร้างสรรค์ และประชาชน จัดเทศกาล “COLORFUL BANGKOK” ตามนโยบาย 12 เทศกาลฯ ตลอดปีของกรุงเทพฯ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้ทุกคนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อพลิกฟื้นเมืองให้กลับมามีชีวิตชีวาและน่าอยู่อีกครั้ง พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศและชาวไทยให้ได้เข้าร่วมเทศกาลฯ ที่น่าสนใจตลอดทั้งปี รวมทั้งขับเคลื่อนธุรกิจโดยรอบจากการจัดงาน ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศด้วยงานศิลปะ แสงสี และดนตรี 

กรุงเทพฯ และเครือข่าย จัดกิจกรรมนำร่องต่อเนื่อง 3 เดือนเต็ม

กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมนำร่องตลอด 3 เดือนเต็ม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565-มกราคม 2566 ประกอบด้วยเทศกาลศิลปะสร้างสรรค์ เทศกาลแสงสี และเทศกาลดนตรี โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน ดังนี้ 

เทศกาลศิลปะสร้างสรรค์ ได้แก่

  • UNFOLDING BANGKOK ระหว่างวันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2565 นำเสนอเรื่องราวภายใต้ธีม ‘Hidden Temple’ เล่าเรื่องพุทธศาสนาและการตกแต่งสถาปัตยกรรมของวัด ด้วย Interactive ผ่านแสง สี และเสียง ในวัดย่านตลาดพลู ได้แก่ วัดอินทาราม และวัดราชคฤห์
  • Creatures of Triloga ระหว่างวันที่ 16 กันยายน-20 พฤศจิกายน 2565 นิทรรศการที่จะพาทุกคนมาทำความรู้จักสิ่งมีชีวิตในจักรวาลไตรโลกา กับความยิ่งใหญ่ของครุฑ ราชสีห์ทั้ง 4 ตระกูล และยักษ์ ในรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากที่คุณเคยรู้จัก ผ่านมุมมองของการออกแบบใหม่ ที่ TCDC กรุงเทพฯ
  • Thai Board Game Creators ระหว่างวันที่ 20 กันยายน-18 ธันวาคม 2565 เปิดจักรวาล ‘บอร์ดเกม’ โลกแห่งการเรียนรู้ที่ทั้งสนุก สร้างสรรค์ และอินเทรนด์ ด้วยการนำเสนอผลงานการออกแบบบอร์ดเกม ให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ และการนำบอร์ดเกมไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ TCDC กรุงเทพฯ 
  • Green Economy การจัดแสดงนวัตกรรมวัสดุสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 6 กันยายน-27 พฤศจิกายน 2565 พบกับ 15 นวัตกรรมวัสดุสร้างสรรค์บนเส้นทางเศรษฐกิจสีเขียว กับการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เช่น มะพร้าว ผักตบชวา เส้นใยธรรมชาติ ยางพารา ฯลฯ ที่ TCDC กรุงเทพฯ 
  • Rethink Industrial Waste นวัตกรรมวัสดุทางเลือกจากเศษเหลือในอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม-27 พฤศจิกายน 2565 พบกับ 12 นวัตกรรมวัสดุทั้งในและต่างประเทศ จากฐานข้อมูลระดับโลก Material ConneXion® เหมาะสำหรับการนำไปต่อยอดการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ TCDC กรุงเทพฯ

เทศกาลแสงสี ได้แก่

  • นิทรรศการภาพถ่าย ดำขาวเล่าเรื่อง สองเมือง ของ นันทวัฒน์ 'บทส่งท้าย' ระหว่างวันที่ 1 - 18 ธันวาคม 2565 ที่ TCDC กรุงเทพฯ 
  • การจัดแสดงผลงานสื่อศิลปะดิจิทัลของนักสร้างสรรค์ และตกแต่งอาคารด้วยการใช้งานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ ณ พื้นที่เปลือกอาคาร (Facade) อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เวลา 18.00 - 20.00 น. ของทุกวัน

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครและเครือข่ายยังได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนในพื้นที่จัดงาน มุ่งหวังให้เกิดการท่องเที่ยวภายในย่านจากการจัดเทศกาลต่าง ๆ เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่แห่งการแสดงงานศิลปวัฒนธรรม และเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของเทศกาล “COLORFUL BANGKOK” ได้ที่ www.bangkokartcity.org 


 

Posted in news on Nov 15, 2022