News Update

30.08.2565

CEA ร่วมหารือกับ Netflix ประเทศไทย ยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์ไทย

30 สิงหาคม 2565 - ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมหารือแนวทางในการยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์ไทย กับ ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะ ประเทศไทย ลาว และกัมพูชา บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคุณยงยุทธ ทองกองทุน ผู้อำนวยการฝ่ายคอนเทนต์ประจำประเทศไทย คุณลี ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการฝ่ายโพสต์โปรดักชั่น ประเทศไทย และคุณภควัต สุพรรณขันต์ ผู้จัดการฝ่ายการผลิต ประเทศไทย บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหาแนวทางในการร่วมกันส่งเสริมการสร้างสรรค์คอนเทนต์ไทยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสากล พร้อมเข้าสู่สตรีมมิงเพื่อส่งออกคอนเทนต์ไทยสู่สายตาต่างชาติมากยิ่งขึ้น รวมถึงพูดคุยถึงการสนับสนุนมาตรการจากภาครัฐและความร่วมมือ ที่ช่วยส่งเสริมการส่งออกคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดสากลได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

 

 

Posted in news on Aug 30, 2022