News Update

25.05.2565

CEA ร่วมเสวนาหนุนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผลักดันธุรกิจ

25 พ.ค. 2565 - นายชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ CEA ร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ “นวัตกรรมสร้างไอเดียธุรกิจ - สร้างอาชีพ” แบ่งปันแนวคิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดธุรกิจ และค้นหาแนวทางที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ผนวกกับการนำเทคโนโลยีมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น ภายในงาน “KMITL INNOKET 2022” ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (TIJ) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ณ ลานโปรโมชัน ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ 

นอกจากนี้ยังมีการเปิดตลาดนวัตกรรมสร้างอาชีพ ที่รวบรวมนวัตกรรมที่สามารถสร้างสรรค์เป็นอาชีพใหม่ ต่อยอดธุรกิจ หรือเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ หนุนสร้างรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

Posted in news on May 25, 2022