เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในฐานะภูมิทัศน์ใหม่ของระบบเศรษฐกิจโลก

สำรวจ ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์’ นโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนเศรฐกิจจาก 8 ประเทศทั่วโลก