นายแดน ศรมณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี (Bachelor of Art Marketing Science) University of Canberra Australia

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ผู้อำนวยการ โกลบอลแบรนด์
  • ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจคอนเทนท์ บริษัท ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด