9 มกราคม 2562 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA นำโดย นางสาวมนฑิณี ยงวิกุล ผู้อำนวยฝ่ายสื่อสารและการตลาด และนายฆฤณ กังวานกิตติ นักจัดการความรู้อาวุโส ร่วมกับ ตัวแทนจากเทศบาลนครขอนแก่น ตัวแทนผู้ประกอบการย่านศรีจันทร์ และที่ปรึกษาเทศบาลนครขอนแก่น นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมและรับฟังการเสวนาแนวคิดเชิงประวัติศาสตร์และแผนการพัฒนา “ย่านศรีจันทร์” ให้เป็นย่านสร้างสรรค์แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้ต้นแบบจากประสบการณ์การพัฒนาย่านสร้างสรรค์สำคัญของกรุงเทพฯ อย่าง “ย่านเจริญกรุง”