ย่านสร้างสรรค์ ‘เจริญกรุง’

การเกิดย่านสร้างสรรค์ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ เพิ่มคุณภาพชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมือง และพัฒนาไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจระดับประเทศ ความหลากหลายของชุมชน…